cost effective

ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการนำโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานกับความมั่นคงปลอดภัยมาเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น

professional

ด้วยประสบการณ์ด้าน Cybersecurity กว่า 20 ปี จะทำให้การแนะนำรวมถึงการวางแผนเพื่อออกแบบโซลูชั่นความปลอดภัยให้เกิดกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


compromise

สามารถปรับแต่งและออกแบบระบบด้วยหัวใจนักบริการ

“ด้วยหัวใจแห่งผู้ให้บริการที่ปรึกษา”

Spirit of Consultant  

บริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จำกัด

สมาชิกของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งประเทศไทย (DCT) รวมถึงเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)

เราเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านที่ปรึกษา และนำ Solution Open source ชั้นนำของโลก ไม่ว่าเป็น Zeek (NDR), Proxmox (HCI), Backup ZFS solution นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว แผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง ในการนำพาองค์กรของท่านปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ Digital Transformation

นอกจากนี้เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร EA Enterprise Architecture, IT Audit Consult, การออกแบบธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร (Data governance), การจัดทำข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA รวมถึงเรื่องการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness

ที่ปรึกษา 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำหรับองค์กรรวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำหรับองค์กร 

ออกแบบ

ออกแบบระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำหรับองค์กรและบุคคล จัดหา Solution ด้านดิจิทัลเพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์กร

อบรม

อบรมและจัดงานสัมมนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ

ประเมิน

รับประเมินความเสี่ยงระบบดิจิทัลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร

Professional Services

ด้วยประสบการณ์ด้าน Cybersecurity กว่า 20 ปี จะทำให้การแนะนำรวมถึงการวางแผนเพื่อออกแบบโซลูชั่นความปลอดภัยให้เกิดกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรม

รับจัดอบรมสร้างความรู้ด้านการตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity Awareness รวมถึงการออกแบบหลักสูตรด้าน Cybersecurity อย่างมืออาชีพ สามารถที่ปรับแต่งเนื้อหาและรูปแบบการอบรมเพื่อให้เข้ากับหน่วยงาน

งานที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาของเราครอบคลุมในหลายด้าน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในวงการด้กว่า 20 ปี ประกอบด้วย วางระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐาน NIST Security Framework, ISO27001 และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA, กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัลและทรัพย์สินทางปัญญา

ประเมินความเสี่ยง

บริการทดสอบเจาะระบบและ ประเมินความเสี่ยงตรวจหาช่องโหว่ Vulnerability Assessment พร้อมออกรายงานโดยรับรองผลจากผู้เชี่ยวชาญ

Innovative Services

สินค้าและบริการของเรา

SRAN

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล Log files ให้เป็นตามกฎหมายประเทศไทย และ ออกแบบ SoC ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับองค์กร

ARAK

Internet security ซอฟต์แวร์ป้องกันการติดเชื้อ Malware, Ransomware, Spyware, Adware จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และมือถือ

Rewai

บริการระบบฟื้นฟูข้อมูล ให้กลับคืนสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว Data Revive เหมาะกับการป้องกัน Ransomware ในองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนระบบป้องกันภัยและคนคอยดูแลระบบ

Trusty Sign

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบลายมือชื่อดิจิทัล Digital e-Signature และระบบงาน Paperless

3eyes

บริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน Application, Website, และ อุปกรณ์ IoT ที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ และ ต่ออายุค่าความปลอดภัย SSL/TLS แบบอัตโนมัติ

Coffedoo

Chatbot สามารถรองรับได้หลาย Platform ออกแบบ AI chatbot ให้ตรงกับความต้องการเสมือนผู้ช่วยให้กับธุรกิจเติบโต

พันธมิตรของเราที่ร่วม
ให้คำปรึกษาและบริการ

เรามีความยินดีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กร

seers cmp badge