ผู้บริหารทูนาเบิลร่วมประชุมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

posted in: ข่าวสาร | 0

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ผู้บริหารทูนาเบิล ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ National Cyber Security System ณ ห้องประชุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพ

Comments are closed.