ทูนาเบิลนำ Compitak ร่วมกับสมาคม CIPAT ในงานผนึกกำลังดิจิทัลไทย ก้าวไกลระดับโลก

posted in: News, ข่าวสาร | 0

ทูนาเบิลร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ในงาน”ผนึกกำลังดิจิทัลไทย ก้าวไกลระดับโลก TFIT Forum 2018” นำเสนอ Compitak อินเทอร์เน็ตสะอาดสำหรับเด็กและเยาวชน โดยทางกระทรวงดิจิทัลฯ ผสานความร่วมมือ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดงานนี้ขึ้น
บนแนวคิด“Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future”

ณ ห้อง Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Comments are closed.