มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ติดตั้ง SRAN อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดเก็บ Log ตามกฎหมายประเทศไทย

posted in: News, ข่าวสาร | 0

29/05/2563 : แม้จะเป็นช่วงโรคระบาดโควิท-19 ทีม SRAN ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลือกใช้อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดเก็บ Log ตามกฎหมายประเทศไทย ทีมงาน SRAN มาพร้อมรุ่น NG200X

ขอขอบคุณทาง บริษัท OA Intertrade และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่สนับสนุนและให้โอกาสเทคโนโลยีที่พัฒนาจากคนไทย

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

Comments are closed.