บรรยายในงาน Digital Transformation สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

posted in: ข่าวสาร | 0

ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้ร่วมสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00 โดยได้รับโอกาสให้บรรยายเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับมหาวิทยาลัย

Comments are closed.