บรรยายพื้นฐานเรื่องเครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก

posted in: ข่าวสาร | 0

ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้รับเขิญบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเรื่องความตระหนักรู้การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในแคปซูล 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ในหัวข้อ “เครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก”

Comments are closed.