บรรยาย 5G and Cybersecurity

posted in: ข่าวสาร | 0

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประธานที่ปรึกษาบริษัทได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Security Concern in New Telecom Infrastructure 5G/IoT & Trend of Outer Space Economy ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Comments are closed.