ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security มากว่า 15 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ SRAN ไม่ได้จัดเก็บ Log File เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ พร้อมแจ้งเตือน และเฝ้าระวังภัยคุกคามให้เครือข่ายของคุณได้อีกด้วย