จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่ 9:00 – 16:00  พร้อมการทำ Workshop  เป็นการจัดอบรมออนไลน์

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge