ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

คอมพิทักษ์ได้รางวัลชนะเลิศด้าน Digital Security Innovation Awards จากงานนานชาติ BIDC Award 2018
ชื่อผลงานคือ “คอมพิทักษ์ อินเทอร์เน็ตสะอาดสำหรับเด็กและเยาวชน by SRAN”

นายนนทวัตต์ สาระมาน ผู้ก่อตั้งกิจกรรม “คอมพิทักษ์ อินเทอร์เน็ตสะอาด” ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาออกแบบเทคโนโลยีกับทีม SRAN เพื่อการป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต ขึ้นรับรางวัลชนะเลิศ Digital Security Innovation Awards ในงาน BIDC  2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018)

BIDC 2018 เป็นประกวดรางวัลด้าน Digital content และมีการจัดงานสัมนาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยโดยเชิญผู้ประกอบการรายสำคัญจากประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายสมาคมที่จัดทำด้านดิจิทัลและสื่อออนไลน์

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge