อีกหนึงความภาคภูมิใจ และเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัท ที่ได้รับมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO29110

ISO29110 เป็นการดำเนินงานขององค์กรให้มีการบริหารจัดการคุณภาพ และ การบริการด้านซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเติบโตขององค์กรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จำกัด อย่างมาก ขอขอบคุณทีมงานบริษัทที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจที่ผ่านให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างงดงามในครั้งนี้

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge