ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้รับเขิญบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเรื่องความตระหนักรู้การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในแคปซูล 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ในหัวข้อ “เครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก”

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge