29/05/2563 : แม้จะเป็นช่วงโรคระบาดโควิท-19 ทีม SRAN ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลือกใช้อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดเก็บ Log ตามกฎหมายประเทศไทย ทีมงาน SRAN มาพร้อมรุ่น NG200X

ขอขอบคุณทาง บริษัท OA Intertrade และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่สนับสนุนและให้โอกาสเทคโนโลยีที่พัฒนาจากคนไทย

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge