วันที่ 31 มกราคม 2566 ประธานที่ปรึกษาบริษัทได้ร่วมบรรยายในงาน Cyber Resilience Forum จัดโดย TRIS Corporation ร่วมกับ CIPAT : สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และ บริษัท Digital Business Consult
ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ สกมช. ที่ได้นำเสนอเนื้อดีๆ เหมาะสำหรับการรับมือภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

รับชมย้อนหลังได้ที่
https://fb.watch/ioJUuTXS4s/?mibextid=5zvaxg

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge