อีกหนึ่งในกิจกรรมดีๆ บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ร่วมกับสมาคม CIPAT มอบสิ่งของช่วงวิกฤตโควิด-19

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) เดินหน้าสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ โรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น “ Smart field hospital” มอบ Samsung Smart Deviceโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤษฎา ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ และในวันเดียวกัน มอบ Samsung Smart Device ให้กับ ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณะสุข เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างคนไข้และคุณพยาบาลหรือคุณหมอ ได้อย่างปลอดภัย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ทางบริษัททูนาเบิล โปรเจค และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซต์เบอร์ CIPAT ขอขอบพระคุณ พันธมิตรดิจิทัล ที่มอบ Smart Device ทั้ง Tablet และ Smartphone ให้ทางโรงพยาบาลสนาม นำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge