ส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จองค์กร

ที่ปรึกษา

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล เราสามารถช่วยเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในสมาชิกในสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งประเทศไทย (DCT) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ที่จัดทำบริษัทเพื่อรับงานการเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล และการโค้ดชิ่ง ในการนำพาองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ Digital Transformation โดยความชำนาญของเราประกอบด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร EA Enterprise Architecture, IT Audit Consult, การออกแบบธรรมาภิบาลข้อมูล Data governance, การจัดทำข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA รวมถึงเรื่องการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness และบริษัทยังได้รับใบรับรองมาตรฐานการเขียนซอฟต์แวร์ ISO29110  อีกด้วย

Best partnership

เรามีทีมที่ปรึกษาที่ได้รับใบรับรอง ประกอบด้วย

IT AUDITOR

CISA : Certified Information Systems Auditor

ISMS Auditor / Lead Auditor, ISO / IEC 27035: 2016 Lead Incident Manager

CYBER SECURITY

ISC2 : CISSP, CISM : Certified Information Security Manager, ISO / IEC 27001, EC-Council : CEH v10, CySA+, PenTest+, Security+NETWORK / CLOUD / AI

ITIL V3 Foundation, Could Certificate : MS Azure Security Technology, Google Cloud, Vendor Certificate Microsoft, Cisco Systems CCNA,MCSA,MCSE, MCITP

ENTERPRISE ARCHITECTURE

TOGAF : The Open Group Architecture Framework

seers cmp badge