ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  หรือ CIPAT  ร่วมกับทางทีม SRAN ได้มาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการนี้ได้อธิบายถึงแนวโน้มและสายงานด้านเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log files ขนาดใหญ่ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ เพื่อเข้าสู่ Start Up ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge