บทความจากคุณนนทวัตต์ สาระมาน ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN และ Arak software ได้นำเคล็ดลับการป้องกัน Ransomware ในองค์กรให้ได้ผล โดยใช้สูตร 5 ขั้นตอน

ภาพแนวคิด 5 ขั้นตอนการลดความเสี่ยง Ransomware

“Ransomware ป้องกันได้ หากทำตามนี้”
จากเหตุการณ์ ตั้งแต่การไฟฟ้าภูมิภาค Thaibev และล่าสุด โรงพยาบาลสระบุรี ล้วนเกิดจากภัยคุกคามสมัยใหม่ ซึ่งสร้างความเสียหายที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงภัยดังกล่าว

5 แนวทางการป้องกัน Ransomware เพื่อช่วยให้หน่วยงานไม่ถูกเรียกค่าไถ่อีกต่อไป
โดยใช้งบประมาณไม่มาก
เขียนแบบย่อ
https://link.medium.com/29DxGg9MJ9


Tags:

Comments are closed

seers cmp badge