บริษัททูนาเบิล โปรเจค เกิดจากทีมงานที่เป็นวิศวกรด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในนามทีมพัฒนา SRAN ที่ทำงานทั้งออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Penetration Test) การออกแบบระบบ Firewall  รวมถึงการกำหนดนโยบาบด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร และการออกแบบระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามกฎหมาย เป็นต้น

พวกเราร่วมก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อให้บริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศแบบครบวงจร และ กระชับในการให้บริการ เห็นผลได้จริง โดยมีคุณสมบัติสำคัญ อยู่ 5 ประการ คือ

  • คุ้มครองภัยทางข้อมูล (Protection)
  • เก็บบันทึกข้อมูล (Record)
  • การประเมินและตรวจสอบ (Audit)
  • สำรองข้อมูลและเรียกค่าคืนย้อนกลับ (Backup and Restore)
  • การฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศอย่างมืออาชีพ (Training)

ทั้งหมดจะจัดทำผ่านเทคโนโลยีที่ถูกคัดสรรไว้อย่างดี เพื่อสร้างบริการแบบพรีเมียมให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

อีกทั้งทูนาเบิล โปรเจค ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการตรวจสอบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และการอ่านค่า Log files ที่พบการโจมตีทางไซเบอร์

สินค้าและบริการจะนำมาจากเทคโนโลยีจาก SRAN  เป็นหลัก

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี SRAN ( Site Reference )

“กว่า 500 บริษัทชั้นนำในประเทศเลือกใช้ เทคโนโลยีของ SRAN”

seers cmp badge