วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมส์เมอร์เป็น White Hackers ได้มีการจัดงานวิถีใหม่ ออนไลน์บนเวทีใหญ่ ในเรื่อง “เปลี่ยนเหล่าบรรดาเกมส์เมอร์ให้เป็นนักรบไซเบอร์ Transform gamers to White Hackers”

จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และ ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ได้เชิญทีมงานบริษัททูนาเบิล โปรเจค ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เป็นส่วนงานที่สร้างสรรค์แห่งปี

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge