ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้ร่วมสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00 โดยได้รับโอกาสให้บรรยายเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับมหาวิทยาลัย

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge