งานบริการของทูนาเบิล โปรเจค  ประกอบด้วย

  1. งานบริการเช่าระบบ Firewall
  2. งานบริการเช่าระบบ Network Tap  พร้อมตัววิเคราะห์ข้อมูล Intrusion Detection System
  3. งานบริการเช่าระบบ Log Management
  4. งานบริการประเมินความเสี่ยง Vulnerability Assessment และ Penetration Test พร้อมให้คำปรึกษา

รายละเอียดงานแต่ละบริการสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

โดยเราเน้นหลังการขายที่มีผู้ดูแลช่วยเหลือตอบแทนคุณได้ สินค้าต้องใช้งานได้ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ราคาที่เหมาะสมกับหน่วยงาน

“ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ติดตั้งระบบทั้ง 4 ข้อนี้ กว่า 10 ปี จาก SRAN จะเป็นผู้ดูแลธุรกิจของคุณให้ปลอดภัย”

โดยเราเน้นหลังการขายที่มีผู้ดูแลช่วยเหลือตอบแทนคุณได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร

seers cmp badge