บริการอุปกรณ์ไฟร์วอล์ลพร้อมการรับประกันการติดตั้ง ชื่อ “Onewall” โดยนำ OPNsense มาใส่ใน Appliance ฮาร์ดแวร์พร้อมใช้งาน

เรามองว่าการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญกับทุกธุรกิจ

และ .. “เราต้องการความแตกต่าง”

เพราะเราถือว่าหากไม่อัพเดทข้อมูลความปลอดภัยแม้นิดเดียว เราก็มีโอกาสถูกแฮกได้  ดังนั้นส่วนนี้จึงต้องให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

Firewall ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน แต่ Firewall เสมือนเป็นดั่งหุ่นยนต์ (Robot) ที่ทำงาน 24×7 เฝ้าและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างมั่นคงและแข็งแรง เพื่อปกป้องกันเหล่าร้ายจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าเป็นการโจมตีของแฮกเกอร์ การติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ (Malware) การรับข้อมูลไม่พึ่งประสงค์ (Phishing) ข้อมูลขยะ (Spam) ที่จะเข้าถึงหน่วยงานของเรา

การที่นำ Firewall ดีๆ ที่มีฟังชั่นการทำงานที่ครบเป็นเรื่องที่ไม่ยากในยุคปัจจับัน แต่เราจะมีผู้เชียวชาญค่อยดูแลช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาได้อย่างไร หากเรามีปัญหา และความไม่เข้าใจต่อเทคนิคบางประการที่จำเป็นต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการ

“ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ติดตั้ง Firewall กว่า 10 ปี จาก SRAN จะเป็นผู้ดูแลธุรกิจของคุณให้ปลอดภัย”

โดยเราเน้นหลังการขายที่มีผู้ดูแลช่วยเหลือตอบแทนคุณได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี Firewall ที่เหมาะสมกับองค์กร

วิวัตนาการ ของ Firewall มีอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นที่ Firewall แบบ ACL (Access Control List) ธรรมดา มาถึงการรวมการป้องกันภัยคุกคามทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวเดียวคือ UTM (Unified Threat Management)  และรวมการป้องกันในระดับ Application Software จนเป็น Next-Generation Firewall (NGFW)

ในปัจจุบันหากจะวัดความคุ้มค่า UTM  ยังเป็นการตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ ไมว่าเป็น

ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)   ที่ต้องการอุปกรณ์มาช่วยบริหารจัดการเพียงจุดเดียวและคุ้มค่าการลงทุนสามารถป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ ในการบริหารจัดการ Bandwidth และการควบคุม Application Traffic จากการใช้งานของพนักงานในบริษัท รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน (Secure site to site) ด้วยการเชือมต่อ VPN

 

 สถาบันการศึกษาและโรงเรียน  ที่ต้องการระบบป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสม (Web / Content Filtering) ต่อเยาวชนและนักเรียนที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ Spam / Phishing   และ Malware อันส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา

 โรงแรมที่พักคอนโดและอาพาร์ทเม้น  ที่ต้องการระบบระบุตัวตน (Authentication) สำหรับผู้เข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

 โรงพยาบาลและสถานที่ต้องดูแลผู้ป่วย  ที่ต้องการป้องกันข้อมูลของลูกค้าที่มาทำการรักษาพยาบาล การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การแฮกข้อมูล จากส่วนกลาง รวมทั้งการอนุญาตสิทธิในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

 

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ UTM Firewall  ซึ่งเป็นการรวมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมารวมอยู่ในตัวอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียวอัน

ภาพตัวอย่างประกอบ (Screenshot)

ประกอบด้วยคุณสมบัติ 

Core Features

 

 • เป็นประเภท Stateful inspection firewall
 • การบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูล (Traffic Shaper)
 • การกำหนดค่าระบุตัวตนเมื่อทำการออกอินเทอร์เน็ต (Captive portal)
  • Voucher support
  • Template manager
  • Multi zone support
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการป้องกันเว็บไซต์และเนื้อหาไม่เหมาะสม (Forward Caching Proxy)
  • Transparent mode supported
  • Blacklist support
 • รองรับการ VPN (Virtual Private Network) โดยประกอบด้วย
  • แบบ Site to site
  • แบบ IPsec
  • แบบ OpenVPN
  • แบบ PPTP
 • การบริหารจัดการความเสถียรภาพระบบฮาร์ดแวร์ (High Availability & Hardware Failover)
  • Includes configuration synchronization & synchronized state tables
  • Can be combined with Traffic Shaping
 • การตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุกและภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Intrusion Detection and Inline Prevention)
  • Build-in support for Emerging Treats rules
  • Simple setup by use of rule categories
  • Scheduler for period automatic updates
 • การออกรายงานผลและเครื่องมือในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Build-in reporting and monitoring tools)
  • System Health, the modern take on RRD Graphs
  • Packet Capture
 • การบริหารจัดการ DNS Server & DNS Forwarder
 • รองรับการเป็น DHCP Server and Relay
 • รองรับการทำ Dynamic DNS
 • มีระบบสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล (Backup & Restore)
  • Encrypted cloud backup to Google Drive
  • Configuration history with colored diff support
  • Local drive backup & restore
 • รองรับการทำ 802.1Q VLAN support

 

ฮาร์ดแวร์ที่เรามี ประกอบด้วย 3 รุ่น ได้แก่

รุ่น Firewall-Mini FWOP-50 รายละเอียดอ่านได้ที่นี้

รุ่น Firewall-Type-1 FWOP-220 รายละเอียดอ่านได้ที่นี้

 

รุ่น Firewall-Type2 FWOP-990  รายละเอียดอ่านที่นี้

 

 

seers cmp badge