เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

ความสามารถเบื้องต้น
1. บันทึกได้ละเอียด 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง (ในกรณีบันทึกค่าลง SDCARD)
2. บันทึกข้อมูลลง SDCARD ได้สูงสุด 32GB (FAT32) (เป็นทางเลือก)
3. ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้
4. ส่งข้อมูลขึ้น thingspeak หรือ netpie ได้ เพื่อดูข้อมูล โดยสามารถดูได้ทุกเวลา และสามารถดูผลแบบกราฟได้
5. เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ หรือทั้งคู่ได้
6. เชื่อมต่อผ่าน wifi ได้
7. เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ผ่าน Wifi โดยจะเก็บข้อมูลในระบบ Cloud ทำให้สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาในโลก ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ ทำให้สามารถติดตั้งเครื่องไว้ตรงไหนก็ได้ ที่สัญญาณ wifi ไปถึง
8. ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G หรือ 4G ได้ (มีอุปกรณ์ wifi usb เพิ่มเติม)
9. ใช้ Sensor ของ Sensirion SHT30 ให้ค่าผิดพลาด +- 3 สำหรับ % RH และ +- 0.3 สำหรับอุณหภูมิองศาเซลเซียส (ในช่วง 0-65 องศาเซลเซียส) ช่วงการทำงาน -40 – 125 องศาเซลเซียส (https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/humidity-sensors/digital-humidity-sensors-for-various-applications/)
10. แสดงผลผ่าน LED 7-segment ได้ (เป็นทางเลือก)
11. มี LED แสดงสถานะการทำงาน
12. ตั้งค่า wifi ด้วย browser ผ่านทางโทรศัพท์ iPhone, Android ได้
13. ส่งข้อมูลผ่าน MQTT ได้
14. สามารถปรับปรุงโปรแกรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ได้แบบ Over the Air (OTA)

 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น พร้อมระบบควบคุม
1. นอกจากความสามารถเบื้องต้นแล้ว ยังเพิ่มการควบคุมผ่าน Relay เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. ความสามารถการทำงานของ Relay (Normal Open, Normal Close) 220VAC 10A
3. สามารถตั้งค่าการทำงานของ Relay ด้วยการกำหนดค่า (set point) อุณหภูมิ หรือ ความชื้น หรือทั้งคู่ เพื่อที่จะให้ Relay ทำงาน เช่น กำหนดให้ Relay ทำงานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
4. กำหนดช่วงของการหยุดทำงานของ Relay ได้ ทั้งด้านสูงและด้านต่ำจากจุดกำหนดค่า (set point) เช่น ช่วงการทำงาน = 10 ถ้าจุดกำหนดค่าอยู่ที่ 25 จะหมายถึงจุดหยุดทำงานจะอยู่ที่ 25+10 = 35 (จุดหยุดทำงาน) หรือ 25-10 = 15 (จุดหยุดทำงาน) เป็นต้น
5. แสดงสถานะการทำงานของ Relay ผ่านทาง Internet ได้
6. สามารถควบคุมตั้งค่า สั่งเปิด ปิด ผ่าน mobile app ได้ทั้ง iOS และ Android ด้วย Blynk App

ตัวอย่างการใช้งานผ่าน ThingSpeak https://thingspeak.com/channels/360709

 

 

seers cmp badge