บริการแจ้งเตือนการโจมตีผ่าน โปรแกรม Line chat

“เหตุเกิดจากข้างใน จะรู้เท่าทันได้อย่างไร ?”
ในหลายๆองค์กรที่มีระบบเครือข่าย (Network) ลงทุนสูงไปกับการป้องกันภัยจากภายนอก จาก Firewall และ NIPS ไม่เพียงพอ..ในการที่จะรู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเช่นนี้

สำหรับภัยที่เกิดภายใน เช่นมีเครื่องติดไวรัส และกำลังแพร่กระจายตัว มีเครื่องกระทำผิดต่อนโยบายองค์กร ตลอดจนมีผู้บุกรุกภายในระบบเครือข่ายทั้งที่เจตนา และไม่เจตนา มันคือการลงทุนและการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญ ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ไม่ใช่แค่การลงทุนเทคโนโลยีอย่างเดียวและช่วยงานได้หมด ถึงแม้ลงทุนไปมากแต่ก็ยังไม่รู้ก็มี รู้แล้ว alert ผิดๆ ก็เยอะ (false positive)

ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ต้องรู้ให้ทันทั้งภายนอก และ ภายใน
เพื่อประเมินสถานะการณ์ได้อย่างถูกต้องและใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เร็ว ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่ควบคุมได้ยากลำบาก

การตรวจจับเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ Intrusion Detection Alert ผ่าน Line chat มันดีตรงที่ต้นทุนต่ำกว่า SMS และสะดวกกว่า Email มาดูกันว่าคนในนี้ทำอะไรบ้าง?

จากภาพ เครื่อง 192.168.1.31 ขุดเหมือง bitcoin
เครื่อง 192.168.1.28 เล่นงาน gateway .1 โดยการพยายาม scan port 16 ครั้ง ต่อเนื่องในเสี้ยววินาที
เครื่อง 192.168.1.6 แชร์ไฟล์ ไปเครื่อง 192.168.1.14 โดยใช้ protocol SMB version 1 มีความเสี่ยง ต่อไวรัสประเภท Ransomware ได้

 

บริการของเรามีดังนี้

seers cmp badge