“ในเมื่อช่วงเวลาในชีวิตคนเรามีจำกัดกันทุกคน  เราจึงตั้งคำถามว่า ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้น เราจะทำอะไร ? ให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่เราได้อยู่ร่วมกันได้มากที่สุด บนความรู้และความสามารถที่เรายังคงมีอยู่”

จากสถิติข้อมูลจาก CBL : Composite Blocking List หน่วยงานที่ทำการจัดรวบรวมข้อมูลมัลแวร์ ประเทศไทยยังอยู่ใน 1 ใน 10 ที่มีความเสี่ยงภัยด้านไซเบอร์เพราะมีจำนวนค่าไอพีแอดเดรสที่ติดมัลแวร์จำนวนมาก

กราฟเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ประเทศไทยติดอันดับ 6 ที่ติดเชื้อมัลแวร์มากที่สุด คือจำนวน 186,703

เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าไอพีแอดเดรสที่ขึ้นบัญชีดำในประเทศ กับพบว่า

 

 

ภาพตัวอย่างค่าไอพีแอดเดรส ที่ขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)  เมื่อตรวจย้อนกลับไปถึงแหล่งต้นตอเราจะพบว่า เป็นหน่วยงาน / บริษัท ขนาดเล็ก และส่วนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานตามบ้าน

ส่วนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Enterprise) มีทั้งงบประมาณและความพร้อมของการตัวบุคคล  จึงทำให้แทบจะไม่ติดปัญหาเรื่องการขึ้นบัญชีดำ

ดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก หน่วยงานขนาดกลางและเล็ก (SME) และ บ้านของประชาชน

เราจึงควรมาสร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มนี้

ด้วยการ

  1. สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนคนทั่วไปให้รู้จักวิธีการป้องกันภัยคุกคามเบื้องต้น ให้รู้ทันกับการใช้ระบบดิจิทัลในการดำรงชีวิต
  2. ช่วยขจัดปัญหาการติดเชื้อมัลแวร์ในบริษัท / หน่วยงาน ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเว็บไซต์ที่มีโอกาสพบความเสี่ยง

ทั้ง 2 ข้อ นี้จะต้องจัดทำในราคาที่เข้าถึงได้ และเป็นธรรมในการให้บริการ

 

 


 

 

 

seers cmp badge