New Normal พฤติกรรมใหม่ของผู้คนบนโลกใบเดิม

Secure online virtual room that makes work-life meeting back to normal again.

Usee เป็นระบบ Data Live Streaming สัญชาติไทย ที่สามารถประชุม สัมมนา อบรมการเรียน การสอน การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกล ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเวลา รองรับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ด้วยการออกแบบที่มีความปลอดภัยสูงข้อมูลอยู่ในประเทศของเรา
Meetings & Learning Online

Usee มีห้องเสมือนจริง ไม่ว่าเป็นการจัดการประชุม การเรียนการสอน ทำผ่านออนไลน์ Usee ออกแบบระบบมาเพื่อรองรับการใช้งานผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ให้คุณสามารถเข้าเรียนอบรมและประชุมได้ผ่านห้องเสมือนออนไลน์

Telehealth

การใช้เทคโนโลยี  Usee ผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระยะไกลและจัดการการดูแลสุขภาพของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเทคโนโลยีที่คุณใช้จากที่บ้านหรือที่แพทย์ของคุณใช้เพื่อปรับปรุงหรือสนับสนุนบริการดูแลสุขภาพ

Social Meeting

เรามีห้องสำหรับจัดการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ของหมู่เพื่อน ญาติพี่น้อง ที่ไม่สามารถพบเจอกันได้ทางกายภาพ และสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เสมือนหนึ่งเราอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถผู้คุยกันได้ แชร์ประสบการณ์ เปิดเพลง แชร์การดูหนัง การนำเสนองานต่างๆได้

คุณสมบัติ Usee live platform 

ออกแบบการรับส่งข้อมูลในการสื่อสารแบบ End-to-End-Encryption ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย

 • Data Security
  ออกแบบการรับส่งข้อมูลในการสื่อสารแบบ End-to-End-Encryption ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย
 • User Registration
  สามารถลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และระบุตัวตนผู้เข้าร่วมประชุมได้
 • Webcams and Audio
  การนำเสนอการประชุมผ่านทางไกลสามารถรองรับทั้งภาพและเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ได้
 • Identity Room
  สามารถกำหนดชื่อห้องประชุมและจองห้องประชุมได้
 • Screen Sharing
  รองรับการแชร์สไลด์ และแอพลิเคชั่นผ่านห้องประชุม หรือห้องอบรมออนไลน์ได้
 • WebRTC Support
  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุีค รองรับได้ทุกบราวเซอร์ โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เสริม
 • Record Video
  มีฟังชั่งการบันทึกการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 • Vote meeting
  มีฟังก์ชั่นในการนับคะแนนเสียง จากการประชุมออนไลน์

Usee Secure by Design

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และให้ตรงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563  และ การยืนยันตัวตนผ่านระบบที่มีการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

 • End-to-End Encryption
  ในการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Usee สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบนหน้าบราวเซอร์เว็บไซต์ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้บนมือถือได้ ซึ่งแอปพลิเคชันการประชุมนี้ ทำงานด้วยระบบ End-to-End Encryption ฃ
 • Data Localization
  ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย และรองรับตามกฎหมายของประเทศไทย

โซลูชั่นสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

การเรียนการสอนในยุค New Normal ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปโดยหันมาใช้ออนไลน์มากขึ้น การเรียนก็เช่นกัน Usee รองรับห้องเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนผู้สอนได้ในลักษณะ Live สด

 • LMS Plugins
  Usee มีระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System)
 • Active Learning
  ผู้เรียน และผู้สอน สามารถตอบโต้กันได้เสมือนการเรียนบนห้องเรียนจริง สามารถเปิดกล้องเห็นนักเรียนแต่ละคน และยกมือถามผู้สอนได้ผ่านระบบ พร้อมทั้งมีระบบแชร์ Screen ทั้งคลิป Power point และ presentation ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน
 • Data Analytics
  ระบบวิเคราะห์บันทึกการเรียนสอน เพื่อจัดทำเป็นสถิติข้อมูลในการเรียนออนไลน์

โซลูชั่นสำหรับองค์กร

เรามุ่งเน้นในการบริการเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Meetings & Learning Online

ระบบประชุมทางไกลบน Cloud โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

Video Webinar

ระบบสัมมนาผ่านทาง Cloud รองการรับผู้เข้าร่วมได้หลายคนพร้อมกัน และสามารถถ่ายทอดสดได้

Conference Rooms

บริการเชื่อมอุปกรณ์ประชุมทางไกล ให้สามารถประชุม Meeting บน cloud

Screenshot

seers cmp badge