“Useelive” ได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2020

“Usee live” ระบบ Data Live Streaming นวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มาพร้อมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทย
“Usee live” สามารถจัดประชุม สัมมนา จัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และพบปะพูดคุยกับญาติมิตร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเวลา รองรับ พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://usee.live

รางวัลสําหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม สาขา e-Learning ในงาน Bangkok International Digital Content Festival “Opening Ceremony and BIDC Awards”
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลิโด้คอนเน็คท์ โรงภาพยนตร์ 1

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge